Leesbeleving

Is die leesbeleving dan zo belangrijk? 
Nou en of! Wanneer je een zak chips ziet krijg je trek in chips. Wanneer je een kop koffie ruikt krijg je trek in koffie. Wanneer je een boek ziet, krijg je zin om te lezen. En wanneer je dat boek leest en die ook begrijpt, opent zich een nieuwe wereld!

Read More
Jurriaan Klomp
Prosodie

Prosodie is de combinatie van het ritme, de klemtoon en de intonatie. En is daarmee belangrijk voor de overdracht van een boodschap. Muziek beoogt veelal sfeer en emotie uit te drukken. Lezen op muziek brengt tekst, gesproken taal, prosodie en muziek samen.

Read More
Jurriaan Klomp
Lezen op muziek

Lezen op muziek met de Ridder Mark-methode. Leerlingen vinden het fantastisch! In de klas een luisteromgeving te scheppen waarin je een verhaal kunt vertellen? Met lezen op muziek lukt dit! Voorwaarde is wel dat zowel muziek, tekst als prosodie een eenheid vormen.

Read More
Jurriaan Klomp
Wetenschap & muziek

Er zijn al heel wat onderzoeken verricht met betrekking tot muziek. Die onderzoeken leren ons dat muziek meer is dan vermaak alleen. Muziek activeert ons hele brein. Het is een van de krachtigste middelen om emoties op te roepen. In deze post leest u een selectie van bronnen.

Read More
Jurriaan Klomp
Muziek en brein

Neurowetenschapper, oprichter van kennisinstituut ITON en schrijver van het boek "Muziek en Brein" dhr Ben van Cranenburgh over taal, muziek en Ridder Mark. Muziek … waarom? Er is geen enkel volk of cultuur in de wereld te vinden waar muziek niet op een of andere manier een rol speelt. Darwin noemde muziek zelfs een evolutionair mysterie.

Read More
Jurriaan Klomp