Stichting De Dansende Ezelin

 

Doel

De stichting heeft ten doel: het werven van fondsen voor de ontwikkeling en verspreiding van auditieve leermiddelen, in het bijzonder voor de ontwikkeling van het klankgeheugen, uitbreiding van het luisterreferentiekader en ontwikkeling van het narratief begrip, voor het basisonderwijs en de zorg.

Alsmede het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar auditieve leermiddelen, met in het bijzonder het Ridder Mark project.

Kamer van Koophandel

Stichting De Dansende Ezelin is geregistreerd onder KVK-nummer 71652299 op datum 15-05-2018 met als statutaire zetel gemeente Langedijk.

Belastingdienst

Stichting De Dansende Ezelin is op 23 mei 2018 door de belastingdienst geregistreerd onder nummer 8587.97.379. Er is geen sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting, inhoudingsplicht voor loonheffingen of belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Stichting De Dansende Ezelin is vrijgesteld voor het doen van aangifte voor de omzetbelasting, de loonheffingen en de vennootschapsbelasting.

Merkenrecht

Ridder Mark staat officieel als merkenrecht geregistreerd en is daardoor wettelijk beschermd. Mocht u als onderneming Ridder Mark willen gebruiken neemt u dan gerust contact op met Stichting De Dansende Ezelin.